Souhlas s dodáním produktu a  digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (za  těchto obchodních podmínek). Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.“ udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že po dodání digitálního obsahu, již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ), tzn. digitální obsah po dodání není možné vrátit.

Přejít nahoru