produkt Adély Vejvodové

MINDSET BOOSTER
tarot

Toto je tvá karta

Obdržíš totiž soubory pro domácí tisk, ale pokud to nabídka obsahuje, i varianty pro profesionální tisk v copycentru.

Gratulace! Tarotovou kartou, která nakopne tvé podnikání, je Císař!

Význam karty: Císař symbolizuje strukturu, řád a autoritu. Jako podnikatelka s touto kartou máš schopnost vytvářet pevné základy pro své podnikání. Císař také představuje disciplínu a strategické myšlení, což ti umožňuje své podnikání efektivně plánovat a řídit. Jsi připravená na všechny možnosti a přesně víš, co dělat v jaké situaci.

Tvůj přístup k podnikání je pragmatický a strategický, což ti pomáhá činit informovaná rozhodnutí a dosahovat dlouhodobého úspěchu. Tvé podnikání je dobře organizované a efektivně řízené, což ti pomáhá čelit výzvám a překonávat překážky. Jsi přirozený (klidný, možná až trochu introvertní) vůdce, který dokáže inspirovat a motivovat ostatní svým konzistentním postupem směrem k jakkoliv těžkému cíli.

Benefity pro podnikání:

• Vytváříš strukturu a řád: Pevná struktura a řád dávají minimální prostor pro podnikatelský chaos a paniku.

• Myslíš strategicky: Přesně víš, kdy je třeba udělat jaký krok. A když nevíš, ihned si to vyhledáš.

• Jsi autorita: Tvé vůdcovské schopnosti tkví v klidné síle, o kterou se klienti/spolupracovníci mohou kdykoliv opřít.

• Inspiruješ a motivuješ: Tvoje schopnost inspirovat a motivovat ostatní svým příkladem tahu na branku a postupnými kroky je velká.

• Jsi stabilní: Zatímco kolem tebe jsou hvězdy, které rychle zazáří a pak vyhasnou, intenzita tvojí záře byla možná chvíli těžko vidět, ale konstantně roste a poroste. A to je mnohdy cennější.

 

Výzvy:

• Flexibilita: Tvůj sklon k pevné struktuře může někdy bránit podnikatelské pružnosti a kreativitě.

• Kontrola: Můžeš mít tendenci příliš kontrolovat ostatní nebo podnikání samotné, což může vést k napětí nebo přetížení.

• Nedeleguješ: Může být těžké důvěřovat ostatním a delegovat úkoly, protože cítíš, že nikdo nepracuje tak efektivně jako ty.

• Hledáš lehkost: Je pro tebe těžké se uvolnit, bavit, pustit otěže a nechat se chvilku jen tak unášet proudem.

• Hůře se přizpůsobuješ změnám: Pokud se vyskytne něco, na co nemáš ověřený postup nebo tabulku, je přizpůsobení se změnám a novým podmínkám pro tebe výzva.

 

Akční kroky:

• Nauč se být flexibilní: Aktivně vystupuj ze zaběhnutých schémat a hledej nové možnosti a příležitosti.

• Důvěřuj svému týmu/VA: Pokud chceš růst, deleguj úkoly a dávej ostatním prostor je samostatnost plnit.

• Dopřej si čas na odpočinek: Udržuj rovnováhu mezi prací, osobním životem a zábavou.

• Emoce v podnikání: Klaď větší důraz na emocionální aspekty podnikání, zapoj emoce do marketingu.

• Ukaž své přednosti: Zdůrazňuj v očích klientů častěji to, v čem jsi skvělá, což je důvěryhodnost a zodpovědnost, přitáhneš tím podobně založené zákazníky, se kterými se ti bude dobře obchodovat.

 

 

 

Líbil se ti test? Chceš posunout tvé podnikání? Objednej si aktuální podnikatelskou kartu týdne ( https://form.simpleshop.cz/ODQQP/buy/) nebo osobní výklad na konkrétní podnikatelské otázky ( https://www.mindsetbooster.cz/tvuj-osobni-vyklad-karet/)!

 

Děkuji ti za účast v kvízu! Doufám, že ti tvá tarotová karta poskytne inspiraci a vedení na tvé podnikatelské cestě. Nezapomeň mě sledovat na sociálních sítích Facebook ( https://www.facebook.com/mindsetbooster.cz/)  a Instagram ( https://www.instagram.com/mindset_booster_tarot/), kde najdeš další tarotové tipy&triky pro podnikání a další inspirativní obsah.

 

Těším se na naši budoucí společnou cestu!

 

Gratuluju!

Rozhodla ses změnit svůj život

Přejít nahoru